The Great Indian Kitchen malayalam movie released in 15th January 2021, is directed by Jeo Baby. The film tells the story of a newly wed woman who struggles to be the submissive wife that her husband and his family expect her to be. The music is composed by Sooraj S Kurup and Mathew Pulickan.

Oru Kudam song lyrics in Malayalam were written by Mrudula Devi S. Sung by Haritha Balakrishnan, Sulekha Kapadan. Song released under Goodwill Entertainments official label.
The Great Indian Kitchen malayalam movie released in 15th January 2021, is directed by Jeo Baby. The film tells the story of a newly wed woman who struggles to be the submissive wife that her husband and his family expect her to be. The music is composed by Sooraj S Kurup and Mathew Pulickan.  Oru Kudam song lyrics were written by Mrudula Devi S. Sung by Haritha Balakrishnan, Sulekha Kapadan. Song released under Goodwill Entertainments official label.

Oru Kudam Lyrics in Malayalam


ഒരു കൊടം പാറ്
ഒല്ലിയടുത്താൽ ചൊല്ലാം
ഒരു മിളിന്തിയിൽ കാളിയാക്ക്
മറു മിളിന്തിയിൽ മനമുട്ട്
ഇരു മിളിന്തിയും കറ്റാണേ
കറ്റാൽ നിന്നെ കട്ടോളാ
എന്ത് കട്ടു
ചേല് കട്ടു
എന്ത് ചേല്
പാട്ട് ചേല്
എന്ത് പാട്ട്
നിന്റെ പാട്ട്
എന്ത് നീ
എന്റെ നീ

കാട്ട് മിശിറിൻ
കലമ്പല്
കരുമരത്തിൻ മൂളല്
ചങ്കില്
തൂളി പെയ്യണ് കടവില്
ചാറലവളുടെ ചങ്കിലും
പെണ്ണ് നനയണ്
പൂമി കുളിരണ്
പെണ്ണ് പടരണ്
മണ്ണ് കുതിരണ് .

പെണ്ണ് നനയണ്
പൂമി കുളിരണ്
പെണ്ണ് പടരണ്
മണ്ണ് കുതിരണ് .

പാട്ട് പടരണിന്നാട്ടം മുറുകണ്…
കൂട്ട് കുഴൽവിളി
പൊന്തി മുഴങ്ങണ്

കൂട്ട് കുഴൽവിളി
പൊന്തി മുഴങ്ങണ്

തുറ്റാവഴിച്ചവളാട്ടമാടണ്
കറ്റെറിഞ്ഞവൾ
കരളു കക്കണ്
എന്ത് കട്ട്
ചേല് കട്ട്
എന്ത് ചേല്
പാട്ട് ചേല്
എന്ത് പാട്ട്
നിന്റെ പാട്ട്
എന്ത് നീ
എന്റെ നീ

Post a Comment

أحدث أقدم