Vaa Kuruvi Ina Poonkuruvi Lyrics In Malayalam ( വാ കുരുവീ ഇണപ്പൂങ്കുരുവീ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ) - Punnaram Cholli Cholli Movie Songs Lyrics

വാ കുരുവീ ഇണപ്പൂങ്കുരുവീ
കരൾ നിറയെ നിൻ പാട്ടിൻ തേനരുവീ
പാട്ടിൻ തേനരുവീ
നിറതിങ്കൾ നീരാടും പാലരുവീ
ഇതിൽ നീരാടിപ്പാടാൻ വാ കുരുവീ
വാ വാ പൂങ്കുരുവീ

വാ കുരുവീ ഇണപ്പൂങ്കുരുവീ
കരൾ നിറയെ നിൻ പാട്ടിൻ തേനരുവീ
പാട്ടിൻ തേനരുവീ

വെള്ളാരം കുന്നിന്റെ താഴ്വരയിൽ
രാവിൽ ഗന്ധർവൻ പാടും പാലമരം
വെള്ളാരം കുന്നിന്റെ താഴ്വരയിൽ
വെള്ളാരം കുന്നിന്റെ താഴ്വരയിൽ
രാവിൽ ഗന്ധർവൻ പാടും പാലമരം
കാറ്റിൽ പൂത്തുലഞ്ഞു
താ തെയ് തെയ് തെയ്യം

വാ കുരുവീ ഇണപ്പൂങ്കുരുവീ
കരൾ നിറയെ നിൻ പാട്ടിൻ തേനരുവീ

കുളിർ ചൂടി മണ്ണും വിണ്ണും
പട്ടുകുട ചൂടി നിൽക്കുന്ന നേരം
മലർവള്ളിയൂഞ്ഞാലിലാടി
ഇണക്കുരുവീ നീ പാടാൻ പോരൂ
നെഞ്ചിലമൃതം തൂകും
അമൃതം തൂകും
പൊന്നിൻ കുടമായ് വരൂ
പൊന്നിൻ കുടമായ് വരൂ

കറുകവിരലിലണിയാൻ മഞ്ഞു
മണികളഴകിൽ പൊഴിയേ കുഞ്ഞു
നിറുകിൽ മലരു വിരിയേ എന്റെ
കഥ കഥ പൈങ്കിളിയായിന്നു്

വാ കുരുവീ ഇണപ്പൂങ്കുരുവീ
കരൾ നിറയെ നിൻ പാട്ടിൻ തേനരുവീ
പാട്ടിൻ തേനരുവീ

മയിലാടും കാടും മേടും
കുറുങ്കുഴലൂതും കുഞ്ഞിക്കാറ്റും
മയിലാടും കാടും മേടും
കുറുങ്കുഴലൂതും കുഞ്ഞിക്കാറ്റും
നിന്നെ വരവേൽക്കുന്നു
വരവേൽക്കുന്നു നിന്നെ എതിരേൽക്കുന്നു
നിന്നെ എതിരേൽക്കുന്നു
ഒഴുകി വരുമൊരഴകോ പട്ടു
കസവു പുടവയുലയേ ഉടൽ
നിറയുമരിയ കുളിരോ മലർ
നിറപറയായ് കുളിർ താഴ്വര

വാ കുരുവീ ഇണപ്പൂങ്കുരുവീ
കരൾ നിറയെ നിൻ പാട്ടിൻ തേനരുവീ
പാട്ടിൻ തേനരുവീ
നിറതിങ്കൾ നീരാടും പാലരുവീ
ഇതിൽ നീരാടിപ്പാടാൻ വാ കുരുവീ
വാ വാ പൂങ്കുരുവീ

വാ കുരുവീ ഇണപ്പൂങ്കുരുവീ
കരൾ നിറയെ നിൻ പാട്ടിൻ തേനരുവീ
പാട്ടിൻ തേനരുവീ

Post a Comment

Previous Post Next Post